Klasyfikacja wyrobów fosforopochodnych
 

Klasyfikacja wyrobów fosforopochodnych

 
 

Oferta Kompleksu w tej branży zawiera przede wszystkim związki oparte na fosforze, które grupowane są w następujący sposób:

Nieorganiczne związki fosforu

 

Uniepalniacze

 

Plastyfikatory uniepalniające

 

Środki kompleksujące

 

Stabilizatory

 

Kontakt

PCC Rokita SA
Kompleks Chemii Fosforu

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

tel. +48 71 794 2682
fax. +48 71 794 3543
fosfory@pcc.rokita.pl

 
 
 
 
PCC. synergies at work