Weź udział w Programie Stypendialnym Grupy PCC
 

Weź udział w Programie Stypendialnym Grupy PCC

 
 

Grupa PCC przygotowała program stypendialny skierowany do studentów studiów magisterskich Wydziałów Chemicznych Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Ze strony Grupy PCC w programie biorą udział następujące Spółki: PCC Rokita SA, PCC Exol SA (www.pcc-exol.eu), Kosmet-Rokita Sp. z o.o. (www.kosmet.com.pl), Tensis Sp. z o.o. (www.tensis.pl).

Naszym celem jest motywowanie studentów do pracy nad rozwojem osobistym, promowanie dobrych wyników w nauce oraz pobudzanie do rozwijania talentów z dziedzin, które są istotne z punktu widzenia Grupy PCC jako pracodawcy.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym i stanowi formę finansowego wsparcia i motywacji dla studentów wyróżniających się co najmniej dobrymi wynikami w nauce, zaangażowaniem w działalność organizacji studenckich oraz dążeniem do zdobywania dodatkowych kwalifikacji poza uczelnią.

Studenci otrzymujący stypendium będą przygotowywać prace magisterskie dotyczące zagadnień interesujących spółki Grupy PCC.

Rozpoczęliśmy rekrutacje do kolejnej edycji programu! Tematy można otrzymać drogą mailową.

Kontakt: Karolina Kokocińska, karolina.kokocinska@pcc.eu

Zgłoszenia do programu przyjmujemy do 21 maja 2017 r. 

 

Co zrobić, aby wziąć udział w Programie:

 
  • przeczytaj regulamin i szczegółowe informacje w zakładce Praca i Kariera na stronie  www.pcc.rokita.pl
  • Wybierz temat pracy magisterskiej związany z PCC
  • Wypełnij wniosek zgłoszeniowy
  • Przejdź z sukcesem proces rekrutacyjny

 

Co zyskujesz:

 
  • roczne stypendium w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie
  • profesjonalną pracę magisterską/inżynierską
  • przygotowaną we współpracy z biznesem
  • realizację badań w nowoczesnych laboratoriach R&D
  • udział w programie szkoleniowym
  • współpracę ze specjalistami

PCC. Synteza Sukcesu

 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work