Relacje inwestorskie

Wakacje z obligacjami? Inwestorzy kolejny raz powiedzieli PCC Rokita „tak”

Trennlinie

PCC Rokita z sukcesem uplasowała emisję obligacji

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 
 

Nadchodzące wydarzenie

07.09.2017 - Wypłata odsetek z obligacji serii EA za I okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

18.08.2017 - Półroczny raport skonsolidowany 2017 ...więcej

 
PCC. synergies at work