Relacje inwestorskie

PCC Rokita z sukcesem uplasowała emisję obligacji

Trennlinie

Grupa PCC Rokita prezentuje najlepsze w historii wyniki

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 
 

Nadchodzące wydarzenie

15.07.2017 - Wypłata odsetek z obligacji serii BB za XI okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

23.06.2017 - Wprowadzenie do obrotu obligacji serii EA ...więcej

 
PCC. synergies at work