Gekon S.A. w likwidacji
 

Gekon S.A. w likwidacji

 
 

Przedsiębiorstwo Inżynierii i Ochrony Środowiska 

Gekon" Spółka Akcyjna w likwidacji 

ul. Urazka 22
56-120 Brzeg Dolny

adres korespondencyjny:

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny


NIP 9880185656
REGON 932649992


KRS 0000006513
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN
Kapitał wpłacony 100 000,00 PLN

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work