Struktura akcjonariatu
 

Struktura akcjonariatu

 
 

Struktura akcjonariatu PCC Rokita SA

 

  

Akcjonariusz seria liczba akcji
udział w kapitale liczba głosów
udział w głosach
PCC SE A1 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC SE A2 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC SE A3 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC SE A4 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
PCC SE A5 1 985 331 10,00% 3 970 662 13,33%
PCC SE B 6 782 321 34,16% 6 782 321 22,77%
PCC SE razem A1-A5,B 16 708 972 84,16% 26 635 623 89,44%
pozostali B 1 556 064 7,84% 1 556 064 5,23%
pozostali C 1 588 264 8,00% 1 588 264 5,33%
Razem   19 853 300 100% 29 779 951 100%

 Struktura akcjonariatu PCC Rokita na 30 września 2015 roku
 

Struktura kapitału akcyjnego PCC Rokita SA

 
Kapitał akcyjny wynosi 19 853 300 zł i dzieli się na 19 853 300 sztuk akcji o wartości 1,0 zł każda.
 
 
Liczba akcji [szt.]
Wartość nominalna [PLN]
akcje serii A1
1 985 330
1 985 330
akcje serii A2
1 985 330
1 985 330
akcje serii A3
1 985 330
1 985 330
akcje serii A4
1 985 330
1 985 330
akcje serii A5
1 985 331
1 985 331
akcje serii B
8 338 385
8 338 385
akcje serii C 1 588 264 1 588 264
Razem
19 853 300
19 853 300
 
 

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work