Nagrody i wyróznienia
 

PCC Rokita Perłą Polskiej Gospodarki

 
 

Brzeg Dolny, grudzień 2012

PCC Rokita została wyróżniona tytułem Perły Polskiej Gospodarki, który od 10 lat jest przyznawany polskim przedsiębiorstwom o przychodach powyżej 1 mld zł.

W tym roku w badaniu brało udział ponad dwa tysiące największych polskich firm, a ustalone kryteria spełniło 226 przedsiębiorstw.

Perły Polskiej Gospodarki zostały wyłonione na podstawie opracowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk algorytm uwzględniający różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw: dynamika przychodów z całokształtu działalności gospodarczej, rentowność obrotu, stopa zwrotu z aktywów i kapitału własnego, wydajność pracy mierzona produkcją dodaną oraz łączna produktywność kapitału ludzkiego, rzeczowego i finansowego.

 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work