Nagrody i wyróznienia
 

PCC Rokita SA Wybitnym Eksporterem Roku 2013

 
 

Brzeg Dolny, listopad 2013

PCC Rokita SA, największy w Europie Środkowo- Wschodniej producent polioli oraz znaczący producent chloroalkali, został uhonorowany Pucharem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2013”. Nagroda została przyznana za znaczącą działalność eksportową w branży chemicznej i za eksportowy produkt roku 2013, tj. za eksport polioli.
Nagrody w tegorocznej edycji konkursu zostały wręczone 22 listopada 2013 r. podczas XI Kongresu Eksporterów Polskich, a Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął m. in. Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
- Puchar Wybitnego Eksportera Roku to dla nas duże wyróżnienie. Działalność eksportowa jest dla PCC Rokita bardzo istotna. Od kilku lat połowa przychodów spółki osiągana jest bowiem z eksportu i taką strukturę przychodów chcemy utrzymać – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.
Firmy biorące udział w konkursie były oceniane pod względem działalności eksportowej w 2012 r. Pod uwagę brane były takie informacje jak roczna wartość eksportu i jego dynamika, udział eksportu w przychodach, rentowność eksportu, a także skala eksportu opartego o technologie rodzime oraz surowce i materiały pochodzenia krajowego.
 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work