Aktualności
 

Uroczyste otwarcie instalacji etoksylacji PCC Exol

 
 

Płock, maj 2011

19 maja 2011r. odbyło się w Płocku uroczyste otwarcie instalacji etoksylacji spółki PCC Exol z grupy PCC Rokita. Nakłady inwestycyjne poniesione na inwestycję to ok. 62 mln PLN. Realizacja projektu trwała ok. 30 miesięcy.

Lokalizacja nowej Instalacji Etoksylacji została wybrana nieprzypadkowo. Instalację wybudowano na terenie przyległym do PKN Orlen SA, tak aby móc przetwarzać podstawowy surowiec do produkcji etoksylatów - tlenek etylenu na miejscu - bez konieczności jego transportu, który ze względu na właściwości fizykochemiczne tlenku etylenu jest surowcem trudnym.

Instalacja została wybudowana w oparciu o najlepsze dostępne technologie (BAT), przy olbrzymim nacisku na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego i bezpieczeństwem procesowym.
Produkty z nowo wybudowanej instalacji trafiają do dalszego przerobu na nową instalację siarczanowania w Brzegu Dolnym w PCC Rokita SA oraz do innych klientów z branż: chemia gospodarcza i środki higieny osobistej, przemysł tekstylny.

Nowa technologia etoksylacji pozwala otrzymać wyroby o najwyższej, światowej jakości przy jednoczesnej poprawie współczynnika zużycia surowców i mediów technicznych. Elastyczność produkcji sekcji reakcyjnej nowej Instalacji Etoksylacji pozwala otrzymywać bardzo szeroką gamę niejonowych związków powierzchniowo czynnych w zależności od aktualnych potrzeb naszych klientów. 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work