Półroczny raport skonsolidowany 2019
 

Półroczny raport skonsolidowany 2019

Raport okresowy z dnia 22.08.2019 18:03

 
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2019
 plik do pobrania

Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita za I półrocze 2019
 plik do pobrania

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
 plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za I półrocze 2019
 plik do pobrania

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
 plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe
 plik do pobrania

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work