Prospekt emisyjny obligacji serii A
 

Prospekt emisyjny obligacji serii A

 
 

Prospekt emisyjny przygotowany w związku z publiczną subskrypcją 150.000 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 złoty każda i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym do 150.000 Obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 złotych.

 Prospekt emisyjny obligacji serii A 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work