Rada Nadzorcza
 

Rada Nadzorcza

 
 

Rada Nadzorcza

 

Dr rer. oec. (BY) Alfred Pelzer

Przewodniczący Rady Nadzorczej PCC Rokita SA

Wykształcenie:

  • Wyższe Studia Zarządzania: Uniwersytet Siegen, Niemcy. Dodatkowe Studia Języka Rosyjskiego dla ekonomistów
  • Tytuł doktora nauk ekonomicznych: Akademia Politechniczna w Mińsku (obecnie Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny), Białoruś

Od 2000 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PCC SE (wcześniej PCC AG). Od roku 2007 jest Dyrektorem Zarządzającym PCC SE oraz Wiceprezesem Rady Administrującej PCC SE.

Dr Alfred Pelzer jest również Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach zależnych PCC Rokita SA, np. PCC Autochem Sp. z o.o. (Przewodniczący).

Poza tym Dr Alfred Pelzer pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych innych spółek z Grupy PCC, w tym PCC Intermodal S.A., PCC Synteza S.A. i PCC IT S.A. oraz Członkiem Rad Nadzorczych m.in. PCC EXOL S.A. i PCC MCAA Sp. z o.o.

 

Waldemar Preussner

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Rokita SA

Wykształcenie:

  • Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy) na kierunku: Ekonomia

Z października 1994 roku związany z Grupą PCC, początkowo jako właściciel i zarządzający Petro Carbo Chem Rohstoffhandelsgesellschaft mbH w Duisburgu (Niemcy). Po wydzieleniu z jej struktur w 1998 roku spółki PCC AG (obecnie PCC SE) obejmował funkcję Prezesa Zarządu. Od 2007 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Administrującej PCC SE.

Waldemar Preussner jest również Członkiem Rad Nadzorczych innych spółek z Grupy PCC, w tym PCC EXOL S.A. (Przewodniczący), PCC Consumer Products S.A. (Przewodniczący), PCC Synteza S.A., MCAA SE oraz Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach zależnych PCC Rokita SA, w tym distripark.com Sp. z o.o. i PCC Prodex Sp. z o.o.

W 2009 r. podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej Waldemar Preussner został uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Gospodarczą za szczególne zasługi w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

 

Mariusz Dopierała

Członek Rady Nadzorczej PCC Rokita SA

Wykształcenie:

  • Politechnika Szczecińska w Szczecinie, Wydział Technologii Chemicznej, specjalizacja podstawowa technologia chemiczna
  • Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, kierunek: Zastosowanie mikrokomputerów w chemii i technice
  • Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu OTREK, Wrocławska Szkoła Zarządzania, kierunek: Polsko-Niemieckie Studium Menedżerskie dla kadry kierowniczej

Długoletni pracownik PCC Rokita SA, w 12.2015r. przeszedł na emeryturę. Zajmował różne stanowiska związane z produkcją produktów chemicznych wytwarzanych w Spółce. Od 2004r. zajmował stanowisko Głównego Technologa Kompleksu Chlorowego PCC Rokita SA.

W okresie 08.2004-11.2014 Członek Rady Nadzorczej (Sekretarz) PCC Rokita SA oraz od 11.01.2016 do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej PCC Rokita SA. Od 2004 do 14.01.2016 Członek Rady Nadzorczej spółki LabAnalityka Sp. z o.o. spółki zależnej od PCC Rokita SA. W latach 2010-2012 był Członkiem Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym.

 

 

dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek prof. nadzw. PCz

Członek Rady Nadzorczej PCC Rokita SA, niezależny członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

  • Doktor habilitowany inżynier , Uniwersytet w Żylinie, 2009 r.
  • Doktor inżynier, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, 2000 r.
  • Magister inżynier, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 1995 r.

Od 2010 r. profesor nadzwyczajny Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Politechniki Częstochowskiej, z którą związany był od 1995r. Obecnie pracownik Instytutu Maszyn Cieplnych, Wydziału Inzynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Czestochowskiej.

Posiada dorobek naukowy w postaci ponad 120 publikacji naukowych jako autor monografii i autor lub współautor publikacji w czasopismach naukowych. Jest współautorem 10 patentów i wielu zgłoszeń patentowych. Jest także autorem ponad 100 niepublikowanych prac dla polskiego przemysłu.

W okresie 2001-2010 Zastępca kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Politechniki Częstochowskiej. W latach 2004-2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej WKG Sp. z o.o. w Raciszynie. Od 2007 do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej spółki Ekologistyka Sp. z o.o. spółki zależnej od PCC Rokita SA. W latach 2010-2012 Zastępca Dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej. W okresie 2014-2016 Dyrektor Centrum Innowacji w Energetyce Politechniki Częstochowskiej. Od 2016 do chwili obecnej Przewodniczący Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Członek organizacji, m.in. Polskiego Związku Inżynierów i Techników, Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
 

 

Robert Pabich

Członek Rady Nadzorczej PCC Rokita SA, niezależny członek Rady Nadzorzej

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, specjalizacja zarządzanie finansami.

W latach 2001-2014 pracował w działach audytu i doradztwa gospodarczego spółek Arthur Andersen, Ernst&Young oraz Deloitte, gdzie od 2011 zajmował stanowisko dyrektora w dziale audytu.

W roku 2007 uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i był zaangażowany między innymi w badanie sprawozdań finansowych grup kapitałowych notowanych na giełdzie oraz spółek z branży chemicznej, jak również projekty optymalizacyjne oraz związane z pozyskiwaniem kapitału.

Od 2014 prowadzi własną działalnosć konsultingową w zakresie usług biegłego rewidenta. Jest prezesem zarządu i głównym udziałowcem w spółce uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Robert Pabich sp. z o.o., która specjalizuje się w wycenach instrumentów finansowych.

 

 


 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work