Raport roczny jednostkowy za 2018 rok
 

Raport roczny jednostkowy za 2018 rok

Raport okresowy z dnia 18.03.2019 19:05

 
 

List Zarządu

plik do pobrania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita za rok 2018

plik do pobrania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2018

plik do pobrania

Sprawozdanie audytora

plik do pobrania

Wybrane jednostkowe dane finansowe

plik do pobrania

Informacja Zarządu ws. firmy audytorskiej

plik do pobrania

Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

plik do pobrania

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

plik do pobrania

 

 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work