Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 3 kwietnia 2020 r.
 

Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Raport bieżący nr 06/2020 z dnia 03.04.2020 20:10

 
 

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu:
1. treść uchwał, które dnia 3 kwietnia 2020 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz
2. treść uchwał, które dnia 3 kwietnia 2020 roku nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść uchwał podjętych
Treść uchwał nie podjętych
 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work