Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 16 kwietnia 2019 r.
 

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 16 kwietnia 2019 r.

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 16.04.2019 18:45

 
 

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 16 kwietnia 2019 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść uchwał

 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work