Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16.04.2019 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nagranie z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018

 

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie audytora

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie audytora

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 06.04.2018 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nagranie z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017

 

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie audytora

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie audytora

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19.12.2017 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nagranie z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o liczbie akcji i głosów

Wycena

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 02.11.2017 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nagranie z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o liczbie akcji i głosów

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 04.04.2017 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nagranie z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

 

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Rokita SA za rok 2016

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za rok 2016

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016

Aktualności 

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11.01.2017 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nagranie z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20.04.2016 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

 

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Raport roczny jednostkowy za rok 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Rokita SA za rok 2015

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

Raport roczny skonsolidowany za rok 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za rok 2015

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita za 2015 rok

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11.01.2016 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - nagranie

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24.04.2015 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - nagranie

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.11.2014 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - nagranie


 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work