Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16.04.2019 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018

 

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie audytora

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie audytora

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 06.04.2018 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nagranie z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017

 

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie audytora

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie audytora

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19.12.2017 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nagranie z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o liczbie akcji i głosów

Wycena

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 02.11.2017 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nagranie z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o liczbie akcji i głosów

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 04.04.2017 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nagranie z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

 

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Rokita SA za rok 2016

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za rok 2016

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016

Aktualności 

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11.01.2017 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Nagranie z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20.04.2016 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita SA

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

 

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu:

Raport roczny jednostkowy za rok 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Rokita SA za rok 2015

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

Raport roczny skonsolidowany za rok 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za rok 2015

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Rokita za 2015 rok

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11.01.2016 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - nagranie

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24.04.2015 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów

Formularz głosowania

Wzór pełnomocnictwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - nagranie

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.11.2014 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Rokita S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - nagranie


 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work