Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
 

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 09/2019 z dnia 25.02.2019 13:30

 
 

Zarząd PCC Rokita SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 z dnia 13.03.2019 r. na dzień 18.03.2019 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 06/2019 z dnia 31.01.2019 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work