Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
 

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 33/2019 z dnia 31.10.2019 14:37

 
 

Zarząd PCC Rokita SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku z dnia 07.11.2019 r. na dzień 14.11.2019 r.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work