Zmiana terminu publikacji za I kwartał 2018 r.
 

Zmiana terminu publikacji za I kwartał 2018 r.

Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 11.05.2018 12:03

 
 

Zarząd PCC Rokita SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku z dnia 17.05.2018 r. na dzień 16.05.2018 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 06/2018 z dnia 31.01.2018 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work