Budowa elektrociepłowni EC-3 celem spełnienia wymogów BAT przez Energetykę-Rokita
 

Budowa elektrociepłowni EC-3 celem spełnienia wymogów BAT przez Energetykę-Rokita

 
 

 

Unia Dla Przedsiębiorczych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

 

W dniu 15 grudnia 2008 r. Przedsiębiorstwo Energetyczne "Energetyka-Rokita" Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu

Budowa elektrociepłowni EC-3 celem spełnienia wymogów BAT przez Energetykę-Rokita

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.4.1 "Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego".

Celem projektu jest spełnienie wymagań koniecznych do osiągnięcia Najlepszych Możliwych Technik (BAT) w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i ograniczenia powstania odpadów związanych z wytwarzaniem energii.

Wartość Projektu:  115 008 193,08 zł
Wydatki kwalifikowane: 93 095 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 19 504 032,00 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

Unia Europejska

UNIA EUROPEJSKA
 
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work