Budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4kV na terenie PCC Rokita S.A. (D-0)
 

Budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4kV na terenie PCC Rokita S.A. (D-0)

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 
PCC Rokita SA realizuje projekt pn.:
 
„Budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4 kV na terenie PCC Rokita S.A. (D-0)”
 
na podstawie umowy nr: POIS.01.04.01-00-0026/17-00
zawartej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, Poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.
 
Całkowita wartość projektu:                                          5 875 364,62 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)                         2 144 856,96 PLN
 
Celem projektu jest budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0.4 kV na terenie PCC Rokita S.A. (D-0), wyposażonej w urządzenia zdalnego sterowania w oparciu o oprogramowanie SCADA, interaktywną elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową, system DCS do nadzoru procesów produkcyjnych.
Cel główny projektu: zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie zużycia energii elektrycznej i poprawa stanu infrastruktury energetycznej poprzez modernizację sieci dystrybucji energii dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.
Planowane efekty projektu to:
- Inwestycja pozwoli usprawnić efektywne wykorzystanie energii elektrycznej oraz
- zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do jednostek PCC Rokita i ograniczyć straty w przesyle energii dzięki modernizacji w/w stacji i wdrożeniu systemu Smart Grid.
Inwestycja jest zlokalizowana i realizowana będzie na terenie należącym do PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym (gm. Brzeg Dolny, pow. wołowski, woj. dolnośląskie)
 
Projekt realizowany będzie w okresie: IV kw. 2017 – III kw. 2019
 
 

 

Jednocześnie PCC Rokita S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, które można zgłaszać poprzez narzędzie dostępne na stronie internetowej:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Zamówienia w ramach projektu


Brzeg Dolny, marzec 2018

Informacja o anulowaniu postępowania


...więcej


Brzeg Dolny, styczeń 2018

Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej D-0 (6/0,4 kV) oraz linii kablowych SN (6 kV), nN (0,4 kV) i sterowniczych na terenie zakładu PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym, Obszar CTP-4


...więcej


Brzeg Dolny, grudzień 2017

Informacja o anulowaniu postępowania


...więcej


Brzeg Dolny, październik 2017

Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej D-0 (6/0,4 kV) oraz linii kablowych SN (6 kV), nN (0,4 kV) i sterowniczych na terenie zakładu PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym, Obszar CTP-4


...więcej


 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work