Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A.
 

Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A.

 

Brzeg Dolny, 28.09.2017r.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 
PCC Rokita SA realizuje projekt pn.:
 
„Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A.”
 
na podstawie umowy nr: POIS.01.04.01-00-0027/17-00
zawartej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, Poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.
 
Całkowita wartość projektu:                           18 082 599,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)             6 547 064,31 PLN
 
 
Celem projektu jest budowa inteligentnych stacji elektroenergetycznych W-24, W-4, W-38. Stacje będą wyposażone w urządzenia do zdalnego sterowania w oparciu o oprogramowanie SCADA i interaktywną elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową, w tym wskaźniki przepływu prądów zwarciowych w oparciu o model CIM sieci SN. W stacjach zostanie zastosowane inteligentne opomiarowanie, m.in liczniki bilansujące wraz z infrastrukturą transmisyjną
Cel główny projektu: zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie zużycia energii elektrycznej i poprawa stanu infrastruktury energetycznej poprzez modernizację sieci dystrybucji energii dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.
Planowane efekty projektu to:
Umożliwienie poprawy efektywnego wykorzystania energii elektrycznej, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do jednostek Spółki i ograniczenie strat w przesyle, dzięki modernizacji w/w stacji i wdrożeniu systemu Smart Grid.
Inwestycja jest zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków należącym do PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym.
 
Projekt realizowany będzie w okresie: IV kw. 2017 – II kw. 2020.
 
 

 

Jednocześnie PCC Rokita S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, które można zgłaszać poprzez narzędzie dostępne na stronie internetowej:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 


Zamówienia w ramach projektu


Brzeg Dolny, marzec 2018

Informacja o anulowaniu postępowania


...więcej


Brzeg Dolny, grudzień 2017

„Budowa kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-4” na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym


PCC Rokita SA ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Budowa kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-4” na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym ...więcej


Brzeg Dolny, wrzesień 2017

Budowa kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-4


PCC Rokita SA ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dla zadania: „Budowa kontenerowej stacji elektroenergetycznej W-4” na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym ...więcej


 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work