Demonstracja technologii
 

Demonstracja technologii

 
 

 

 


PCC Rokita SA realizuje projekt pn.:


Stworzenie linii pilotażowej, w celu walidacji w skali półtechnicznej technologii wytwarzania wysoce specjalistycznych trudnopalnych płynów hydraulicznych oraz innowacyjnych dodatków poprawiających właściwości użytkowe tworzyw sztucznych i lubrykantów

 

w ramach POIR, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”


Umowa nr                                              POIR.01.01.02-00-0141/16-00
Całkowita wartość projektu                     38 364 295,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)    15 345 718,16 PLN
 

Celem Projektu jest stworzenie linii pilotażowej i walidację technologii otrzymywania 13 innowacyjnych produktów w skali półtechnicznej.


Planowane efekty projektu to:
- budowa instalacji pilotażowej umożliwiającej weryfikację prototypu
- wytworzenie doświadczalnych serii 13 specjalistycznych produktów w oparciu o 13 technologii
- potwierdzenie parametrów jakościowych oraz właściwości użytkowych otrzymanych produktów
- potwierdzenie technologii i uzyskanie wiedzy, doświadczeń do zaimplementowania w pełnowymiarowej linii produkcyjnej
 

Projekt realizowany będzie w okresie: sierpień 2017 – grudzień 2019
 

 

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu wyboru:

Treść ogłoszenia/2016-OJS046-076387-pl.pdf

Aktualizacja_ogloszenia_20160311.pdf

Postępowanie zostało zakończone bez wyłonienia wykonawcy.


Zamówienia w ramach projektu


Brzeg Dolny, styczeń 2017

Pierwsze zakupy w projekcie


...więcej


Brzeg Dolny, kwiecień 2016

Wybór projektanta


...więcej


 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work