Projekt HIOB czyli hybrydowe oleje bazowe - dotacja z programu INNOCHEM
 

Projekt HIOB czyli hybrydowe oleje bazowe - dotacja z programu INNOCHEM

 
  
PCC Rokita SA realizuje projekt pn.:

Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych, hybrydowych olejów bazowych otrzymanych z zastosowaniem CO2 i /lub polialkilenoglikoli o polepszonych właściwościach użytkowych

Umowa nr:                                                       POIR.01.02.00-00-0036/17-00
w ramach POIR, poddziałania                            1.2. Sektorowe programy B+R „INNOCHEM”
Całkowita wartość projektu:                              4 066 132,81 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)              2 271 767,57 PLN
 
Celem Projektu będzie otrzymanie olejów bazowych do kompresorów chłodniczych o poprawionej kompatybilności z czynnikami chłodniczymi - głównie z CO2 (nie wykluczając innych) – charakteryzującymi się biodegradowalnością oraz mieszalnością z olejami mineralnymi.
 
Projekt realizowany będzie w trzech etapach:
Etap 1. Opracowanie metod syntezy w skali laboratoryjnej,
Etap 2. Badanie właściwości fizykochemicznych i określenie potencjału użytkowego otrzymanych produktów,
Etap 3. Prace nad zwiększeniem skali procesów syntezy i badania aplikacyjne.
 
Planowanym efektem projektu będzie rozpoczęcie przez PCC Rokita SA produkcji nowego hybrydowego oleju bazowego.
 

 


 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work