Instalacja elektrolizy membranowej
 

Instalacja elektrolizy membranowej

 
 

 

Dnia 30 grudnia 2011 r. PCC Rokita SA podpisała Umowę Pożyczki nr 320/P/UR/WR/2011 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie projektu:
Instalacja elektrolizy membranowej
Pożyczka zostanie udzielona w kwocie 58,2 mln zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego. Całkowity planowany koszt inwestycji wynosi ponad 100 mln zł. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na okres 2012-2014. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną oraz redukcji występowania ścieków zawierających rtęć. Pożyczka stanowi pomoc publiczną regionalną na nowe inwestycje.
 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work