Inwestycje zrealizowane
 

Inwestycje zrealizowane

 
 

2012

 

Zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz gamy oferowanych rokopoli wraz z rozbudową bazy magazynowej produktów oraz budowa nowej instalacji IV ciągu polioli. Budowa nowej instalacji polioli wraz z bazą magazynową 

Harmonogram

2007 - 2012 – oddano do użytku

Korzyści

 • Wzrost zdolności produkcyjnych z 60 000 t/rok do 90 000 t/rok 
 • Wzrost zdolności magazynowej produktów


 

Budowa stacji absorpcji HCl, instalacja oczyszczania Izopropylofenolu wraz z budową bazy magazynowej oraz instalacji Destylacji Roplastów

Harmonogram

2010 - 2012

Korzyści

 • Zwiększenie wydajności instalacji 
 • Ochrona środowiska 
 • Nowa gama produktów 
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnych związków Arylo Fosforowych

Budowa podczyszczalni ścieków

Harmonogram

2009 - 2012 - budowa podczyszczalni ścieków zawierających chlorofenole

Korzyści

 • redukcja trudno rozkładalnych związków organicznych,
 • redukcja ChZT
 • redukcja chlorofenoli,
 • redukcja AOX,
 • ograniczenie oddziaływania na środowisko

2011

 

Budowa nowoczesnej fabryki etoksylatów w Płocku 

Harmonogram

2011 - oddano do użytku

Korzyści

 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej o 30 000 ton/rok
 • Bezpośrednia lokalizacja wytworni przy dostawcy tlenku etyleny

Budowa nowej wytworni Syntezy HCl wraz z rozbudową bazy magazynowej

Harmonogram

2011 - oddano do użytku

Korzyści

 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej o 20 000 ton/rok
 • Wzrost zdolności magazynowania kwasu solnego
 • Poprawa bilansu chlorowego 

2010

 

Budowa instalacji elektrolizy membranowej - I etap oraz rozbudowa stacji formulacji i załadunku NaOH i NaOCl

Harmonogram

2010 - oddano do użytku

Korzyści

 • Obniżenie kosztów produkcji (energia elektryczna)
 • Przejście na technologię bardziej przyjazną środowisku
 • Rozszerzenie oferty produktowej
 • Wzrost efektywności załadunku i transportu autocystern

2009

 

Budowa wytwórni polioli iPol

Harmonogram

2009 - oddano do użytku

Korzyści

 • Produkcja wysoko wyspecjalizowanych polioli
 • Rozszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów

2008

 

Budowa wytwórni siarczanowanych o zdolności 30 000 t/rok

Harmonogram

2008 - oddano do użytku

Korzyści

 • Wzrost zdolności produkcyjnych siarczanowanych z 10 000 do 40 000 ton/rok

Budowa elektrociepłowni

Harmonogram

2008 - oddano do użytku

Korzyści

 • Redukcja emisji szkodliwych substancji
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej
 • Dotacja ze środków unijnych 19,5 mln PLN

Rozbudowa i intensyfikacja produkcji PCI3 i POCI3

Harmonogram

2008 - oddano do użytku

Korzyści

 • Zwiększenie bezpieczeństwa na podstawie analizy HAZOP
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej PCI3 z 3 600 do 7 000 ton/rok

2007

 

Modernizacja pompowni wód pochłodniczych

Harmonogram

2008 - oddano do użytku

Korzyści

 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 0 92% na pompowni I i 42% na pompowni II stopnia
 • Ograniczenie halasu o ok. 22dB na obu pompowniach

Uniepalniacze - rozbudowa wytworni do 8 000 ton

Harmonogram

2008 - oddano do użytku

Korzyści

 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej uniepalniaczy do 125%
 • Rozbudowa infrastruktury (stacji absorpcji, zbiorniki magazynowe)
 • Zmniejszenie oddziaływania na środowisko (skuteczniejszy odzysk produktu z wód technologicznych)

2006

 

Budowa nowej instalacji polioli

 

Harmonogram

2006 - oddana do użytku

Korzyści

 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej z 33 000 do 60 000 t/rok

 

Rozbudowa bazy magazynowej tlenku propylenu i tlenku etylenu

 

Harmonogram

2006 - oddana do użytku

Korzyści

 • Wzrost zdolności magazynowej TP o 500 ton i TE o 430 ton

 • Możliwość bezpośredniego przesyłu TE pomiędzy kompleksami produkcyjnymi

 • Ograniczenie emisji tlenków (układ absorbcji)

 

Rozbudowa bazy magazynowej surowców do produkcji uniepalniaczy

 

Harmonogram

2006 - oddana do użytku

Korzyści

 • Wzrost zdolności magazynowej fosforu o 150 ton

 • Wzrost zdolności magazynowej trójchlorku fosforu i tlenochlorku fosforu o 250 ton

 

2005 i wcześniejsze

 

Modernizacja i zwiększenie zdolności produkcyjnej wytwórni uniepalniaczy

 

Harmonogram

2004 - oddana do użytku

Korzyści

 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej uniepalniaczy o 60%

 • Rozbudowa infrastruktury (stacja absorpcji,  zbiorniki magazynowe)

 

Rozbudowa bazy magazynowej etoksylatów

 

Harmonogram

2004 - oddana do użytku

Korzyści

 • Wzrost zdolności magazynowej etoksylatów o 2200 m3

 • Zmniejszenie emisji ścieków o 5%

 

Modernizacja pompowni I i II stopnia wód pochłodniczych

 

Harmonogram

2004 - pompownia I stopnia oddana do użytku

2005 - pompownia II stopnia oddana do użytku

Korzyści

 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 92% na pompowni I i 42% na pompowni II stopnia

 • Ograniczenie hałasu o ok. 22 dB

 

Wymiana chłodni na wytwórni tlenku propylenu i rokopoli z amoniakalnej na freonową

 

Harmonogram

2004 - oddana do użytku

Korzyści

 • Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska (eliminacja emisji amoniaku)

 • Obniżenie kosztów eksploatacji o 35%

 

Galeria

  
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work