Kontakt
 

Kontakt

 
 
 

PCC Rokita Spółka Akcyjna
kontakt

56-120 Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 4

Centrala  

tel.: +48 71 794 2000, fax: +48 71 794 2197
tel.: +48 71 794 3000, fax: +48 71 794 2189

 
Sekretariat Zarządu

zarzad

tel.: +48 71 794 2000, fax: +48 71 794 2197
tel.: +48 71 794 3000, fax: +48 71 794 2189  

 
Dział Relacji Inwestorskich
ir.rokita@pcc.eu 
 
tel.: +48 71 794 29 15 
fax: +48 71 794 39 11
 
 
Dyrektor Biura Zakupów

zakupy.rokita
oferty

fax: +48 71 794 3146

  
Dział Personalny

ankieta personalna (forma preferowana)
formularz kontaktu

tel.: +48 71 794 35 12, +48 71 794 32 64,
fax: + 48 71 794 25 09 
 

  
Kompleks Chemii Fosforu

Sekretariat

tel.: +48 71 794 2131, fax: +48 71 794 3543

 
Kompleks Chloru

Sekretariat

tel.: +48 71 794 3905, fax +48 71 794 2294

 
Kompleks Polioli

Sekretariat

tel.: +48 71 794 3881, fax: +48 71 794 2240

 
Centrum Energetyki

Sekretariat

tel.: +48 71 794 2015, fax: +48 71 794 2277

  
Dyspozytor przedsiębiorstwa  

tel.: +48 71 794 2555, fax: +48 71 794 2690
tel.: +48 71 794 2441

 
Inspektor Ochrony Danych

Renata Psykała
email: iod.rokita

 

NIP 917-000-00-15
REGON 930613932
BDO 000052553
KRS 0000105885
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 19 853 300 PLN
Kapitał wpłacony 19 853 300 PLN

 
PCC. synergies at work