Kontakt
 

Kontakt

 
 
BIURO BEZPIECZEŃSTWA I PREWENCJI
 
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji
Piotr Grobelny
sekretariat: 71 / 794 2779
fax: 71 / 794 2337
 
 
ZESPÓŁ DYSPOZYTORÓW
 
Dyspozytor Zakładu
tel.: 71 / 794 2441
fax: 71 / 794 2690
e-mail: dyspozytor@pcc.eu
 
Dyspozytor Energetyk
tel.: 71 / 794 2454
e-mail: dyspozytor@pcc.eu
 
 
ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 
Specjalista Kierujący Zespołem
Tadeusz Gilewicz
tel.: 71 / 794 3404
e-mail: tadeusz.gilewicz@pcc.eu
 
 
ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA PROCESOWEGO
 
Specjalista Kierujący Zespołem
Janusz Kucharski
tel.: 71 / 794 2761
e-mail: janusz.kucharski@pcc.eu
 
ZESPÓŁ PREWENCJI POŻAROWEJ
 
Specjalista Kierujący Zespołem
Łukasz Starczewski
tel.: 71 / 794 2395
e-mail: lukasz.starczewski@pcc.eu
 
 
ZAKŁADOWA SŁUŻBA RATOWNICZA
 
Kierownik
Hubert Strzelczyk
tel.: 71 / 794 2423
e-mail: hubert.strzelczyk@pcc.eu

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work