Dystrybucja energii elektrycznej OSD
 

Dystrybucja energii elektrycznej OSD

 
 

PCC Rokita S.A., ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w dniu 25 maja 2012 r. na okres od dnia 1 października 2012 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 
 
 

Obszar działania PCC Rokita SA jako OSD wynika z udzielonej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 5 września 2008 r. nr DEE/77/9256/W/2/2008/MZn, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Brzeg Dolny,
sieciami o napięciu:

  • 110 kV,
  • 6 kV
  • oraz sieciami niskiego napięcia.
     

 Aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:

  1. Tauron Dystrybucja S.A.
 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work