Sprzedawca zobowiązany
 

Sprzedawca zobowiązany

 
 

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.40.156.2017.TPr z dnia 12 października 2017 r. informujemy, że PCC Rokita SA została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego PCC Rokita SA na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.30.20.2018.MDz/AŁu z dnia 26 października 2018 r. informujemy, że PCC Rokita SA została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego PCC Rokita SA na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.120.2019.MPi PW-205598 z dnia 14 października 2019 r. informujemy, że PCC Rokita SA została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego PCC Rokita SA na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work