Wskaźnik czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
 

Wskaźnik czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

 
 
PCC Rokita SA realizując obowiązek wynikający z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), przedstawia wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za lata 2016-2019 r.
 

Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczeniu energii elektrycznej za 2019 r.

 

Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczeniu energii elektrycznej za 2018 r.

 

Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczeniu energii elektrycznej za 2017 r.

 

Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczeniu energii elektrycznej za 2016 r.

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work