Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej
 

Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej

 
 

PCC Rokita SA realizując obowiązek wynikający z art. 5 ust. 6e. ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne, publikuje informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącą Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych.

Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work