Przewóz towarów niebezpiecznych
 

Przewóz towarów niebezpiecznych

 
 

W PCC Rokita SA większość wykorzystywanych i wytwarzanych produktów, ze względu na stwarzane zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska są towarami niebezpiecznymi. Ich przewóz jest realizowany zgodnie z przepisami i warunkami określonymi dla poszczególnego rodzaju transportu (ADR, RID, IMDG). 

 

 

 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych PCC Rokita SA dokonuje przedsięwzięcia i odpowiednie środki minimalizujące możliwość wystąpienia zagrożeń przy ich przemieszczaniu takie jak nadzór i kontrole nad przewozem oraz czynnościami przeładunkowymi, stały monitoring miejsc przeładunkowych, patrole Zakładowej Służby Ratowniczej. Kierowcy dostarczający lub odbierający towary niebezpieczne są zobowiązani przed wjazdem na teren zakładu do założenia odzieży i obuwia ochronnego oraz posiadania innych środków ochrony indywidualnej odpowiednio do zagrożenia stwarzanego przez przewożony towar. Na punktach załadunkowych lub rozładunkowych, uczestnicy przewozu powinni stosować dodatkowe środki ochrony indywidualnej zgodnie z oznakowaniem, jak na przykład nakaz stosowania ochrony głowy, oczu, rąk. Punkty załadunkowe i rozładunkowe w kwestii budowy, bezpieczeństwa, ochrony środowiska spełniają najwyższe normy i standardy europejskie oraz światowe.
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo ludzi, mienie i środowisko oraz realizując inicjatywę Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego, działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, producenci zrzeszeni w tej organizacji (m.in. PCC Rokita SA) powołali System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT). Jest to system informacyjny i świadczenia pomocy technicznej w przypadku wystąpienia awarii / wypadku podczas transportu materiałów niebezpiecznych, poprzez wsparcie działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych na terenie kraju.
 
PCC Rokita SA za pośrednictwem swojej służby ratowniczej oraz ekspertów jest w stanie świadczyć szybką i fachową pomoc przy awariach / wypadkach z udziałem produktów chemicznych w trzech stopniach pomocy:
·         STOPIEŃ I    -  doradztwo przez telefon
·         STOPIEŃ II   -  doradztwo na miejscu awarii / wypadku
·         STOPIEŃ III  -  świadczenie pomocy technicznej w miejscu awarii / wypadku.
 
SPOT wiąże się z zasadami programu Odpowiedzialność i Troska, jest świadectwem powagi z jaką przemysł chemiczny traktuje swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska i jest bezpośrednim dowodem na to, że odpowiedzialność za wyprodukowane przez zakłady chemiczne nie kończy się na bramach tych zakładów.
 
 

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work