Strategia rozwoju
 

Strategia rozwoju

 
 
PCC Rokita SA dąży do wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej w obszarach podstawowej działalności. Planowany rozwój Spółki obejmuje zarówno zwiększenie wolumenu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, jak i dywersyfikację portfolio o nowe produkty. W aspekcie geograficznym PCC Rokita SA zakłada wzmocnienie pozycji poprzez zwiększenie swojego udziału na rynkach w obecnie obsługiwanych krajach oraz ekspansję o nowe, szybko rozwijające się rynki.
 
PCC Rokita SA planuje uzyskanie następujących efektów w poszczególnych kompleksach:
 
  • Kompleks Rokopole – dodatkowe zdolności produkcyjne pozwolą do 2014 roku zwiększyć przychody i zysk operacyjny, umożliwiając wejście na nowe rynki ze zoptymalizowaną ofertą produktową
  • Kompleks Chlorowy – pełnakonwersja technologii produkcji chloru z rtęciowej na membranową przyniesie kolejne korzyści ekonomiczne i ekologiczne poprzez ograniczanie energochłonności oraz zużycia i emisji rtęci 
  • Kompleks Chemii Fosforu - poszerzenie gamy produktów pozwoli wejść na nowe rynki oraz umożliwi do 2014 roku wzrost przychodów i znaczny wzrost zysku operacyjnego.

 

Przy wszystkich swoich działaniach PCC Rokita SA ogromny nacisk kladzie na:

  • wzrost bezpieczeństwa technicznego instalacji
  • ochronę środowiska
  • Zastosowanie najnowocześniejszych technologii

 

   

 

 
 
 
 
 
PCC. synergies at work