Struktura paliw
 

Struktura paliw

 
 

PCC Rokita SA przedstawia informacje:

Energia elektryczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 93, poz. 623, par. 37) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego PCC Rokita SA przedstawia informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2019 r. oraz o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko.

PCC Rokita SA jako Sprzedawca, sprzedaje energię elektryczną zakupywaną na podstawie umowy zawartej z firmą PGE Obrót S.A. Energia zakupywana jest na potrzeby własne i do dalszej odsprzedaży dla Odbiorców końcowych.

Struktura paliw PGE Obrót S.A.:

Struktura paliw

Ciepło

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych PCC Rokita SA przedstawia informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2019 r. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez PCC Rokitę SA w 2019 roku.

 L.p. Źródła energii
Udział procentowy
1. Węgiel kamienny (miał IIA) 99,05%
2. Olej opałowy lekki (Ekoterm Plus) 0,95%

 

Wpływ wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła, sprzedanego przez PCC Rokita SA w 2019 roku.

 L.p. Emisja zanieczyszczeń
Wskaźniki emisji
1. CO kg/GJ 0,0364
2. SO2 kg/GJ 0,0269
3. NOx kg/GJ 0,0907
4. pył kg/GJ 0,0066
5. CO2 Mg/GJ 0,1031

 

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych własnych PCC Rokita SA

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work