Systemy zarządzania
 

Systemy zarządzania

 

Prowadząc działalność związaną z projektowaniem, produkcją i sprzedażą wyrobów chemii organicznej i nieorganicznej, stanowiących komponenty bądź środki pomocnicze dla wielu branż przemysłu, w sposób ciągły utrzymujemy możliwie najlepszy i powtarzalny standard oferowanych przez nas wyrobów chemicznych. Wiarygodność parametrów technicznych oraz właściwości użytkowe naszych wyrobów poparte są wieloma badaniami laboratoryjnymi, których wyniki w końcowym efekcie udokumentowaliśmy w Specyfikacjach Technicznych Wyrobów. Dokumenty te, utworzone wspólnymi siłami przez inżynierów chemików i technologów, zawierają standardowe charakterystyki każdego z produkowanych w PCC Rokita SA wyrobów. Nasi handlowcy oferując wyroby produkowane przez PCC Rokita SA, powołują się właśnie na standardy przywołane w przywołanych powyżej Specyfikacjach Technicznych Wyrobów.

Ponieważ swoją działalność prowadzimy w warunkach pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, w tym z wymaganiami środowiskowymi środowiskowi - projektowanie, produkcja i sprzedaż dużej ilości specjalistycznych, często unikalnych wyrobów chemicznych przeznaczonych do dalszego przetwarzania, wymaga skoordynowanej współpracy wielu służb będących w dyspozycji Spółki. W tym miejscu doskonale sprawdza się certyfikowany, funkcjonujący nieprzerwanie od 2000 roku w PCC Rokita SA system zarządzania jakością oraz wdrożony i certyfikowany rok później system zarządzania środowiskowego. Są to dwa systemy, prowadzone obecnie w formie zintegrowanej, dzięki którym nasi pracownicy świadomi są swoich ról w osiąganiu celów jakościowych i środowiskowych. Wiedzą oni, że w końcowym efekcie, realizując swoje zadania zgodnie zobowiązującymi na ich stanowiskach pracy procedurami i innymi wewnętrznymi uregulowaniami, dostarczają naszym klientom to, czego dokładnie od nas oczekują, działając w warunkach rozsądnego, dopuszczonego prawem korzystania ze środowiska.

Uzyskane certyfikaty systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego, które prezentujemy na naszej stronie internetowej są ważne, ponieważ stanowią poświadczenie naszych kompetencji w dziedzinie zarządzania jakościowego i środowiskowego, ale tak naprawdę liczy się tylko to, w jakim stopniu potrafimy zabezpieczyć interesy naszych klientów, a funkcjonujący w PCC Rokita SA system zarządzania jakością wspierany przez system zarządzania środowiskowego, dostarcza nam wielu narzędzi wspomagając realizację tego celu.

Małgorzata Płomińska                                                                                                                                                                                                                                                                                Pełnomocnik Zarządu PCC Rokita SA
ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 

wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work