Pomiary jakości gazu
 

Pomiary jakości gazu

 
 

PCC Rokita SA informuje odbiorców gazu ziemnego z sieci przedsiębiorstwa, że wartość średniomiesięczna ciepła spalania paliw gazowych w systemie dystrybucyjnym w roku 2019 wynosiła odpowiednio:

Miesiąc
Średniomiesięczna wartość ciepła spalania
styczeń 39,971 MJ/m3
luty 39,874 MJ/m3
marze 39,474 MJ/m3
kwiecień   MJ/m3
maj   MJ/m3
czerwiec   MJ/m3
lipiec   MJ/m3
sierpień   MJ/m3
wrzesień   MJ/m3
październik   MJ/m3
listopad   MJ/m3
grudzień   MJ/m3

 

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work