Pomiary jakości gazu
 

Pomiary jakości gazu

 
 
PCC Rokita SA informuje odbiorców gazu ziemnego z sieci przedsiębiorstwa, że wartość średniomiesięczna ciepła spalania paliw gazowych w systemie dystrybucyjnym za miesiąc wrzesień 2018 wynosiła 39,830 MJ/m3.
 
PCC Rokita SA informuje odbiorców gazu ziemnego z sieci przedsiębiorstwa, że wartość średniomiesięczna ciepła spalania paliw gazowych w systemie dystrybucyjnym za miesiąc sierpień 2018 wynosiła 40,000 MJ/m3.
 
PCC Rokita SA informuje odbiorców gazu ziemnego z sieci przedsiębiorstwa, że wartość średniomiesięczna ciepła spalania paliw gazowych w systemie dystrybucyjnym za miesiąc lipiec 2018 wynosiła 40,597 MJ/m3.
 
PCC Rokita SA informuje odbiorców gazu ziemnego z sieci przedsiębiorstwa, że wartość średniomiesięczna ciepła spalania paliw gazowych w systemie dystrybucyjnym za miesiąc czerwiec 2018 wynosiła 40,795 MJ/m3.
 
PCC Rokita SA informuje odbiorców gazu ziemnego z sieci przedsiębiorstwa, że wartość średniomiesięczna ciepła spalania paliw gazowych w systemie dystrybucyjnym za miesiąc maj 2018 wynosiła 41,022 MJ/m3.
 
PCC Rokita SA informuje odbiorców gazu ziemnego z sieci przedsiębiorstwa, że wartość średniomiesięczna ciepła spalania paliw gazowych w systemie dystrybucyjnym za miesiąc kwiecień 2018 wynosiła 40,093 MJ/m3.

.

 
wstecz drukuj góra
PCC. synergies at work