Relacje inwestorskie

Zapisy na obligacje PCC Rokita biją rekordy

Trennlinie

Bardzo dobre wyniki Grupy PCC Rokita

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

RESPECT Index

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 
 

Nadchodzące wydarzenie

07.06.2018 - Wypłata odsetek z obligacji serii EA za IV okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

16.05.2018 - Raport kwartalny za I kwartał 2018 ...więcej

 
PCC. synergies at work