Relacje inwestorskie

Akcje PCC Rokita już po raz trzeci notowane w ramach prestiżowego RESPECT Index

Trennlinie

Rekordowa frekwencja na Dniu Inwestora giełdowych spółek chemicznych. PCC Rokita i PCC EXOL odwiedziło prawie 300 gości

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

RESPECT Index

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 

Nadchodzące wydarzenie

20.12.2018 - Wypłata odsetek z obligacji serii ED za IV okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

23.11.2018 - Transakcje na akcjach ...więcej

 
PCC. synergies at work