Relacje inwestorskie

Grupa PCC Rokita – bardzo wysokie zyski za rok 2018

Trennlinie

PCC Rokita pozyskała finansowanie z EBI

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

RESPECT Index

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 

Nadchodzące wydarzenie

07.12.2019 - Wypłata odsetek z obligacji serii EA za X okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

14.11.2019 - Raport kwartalny za III kwartał 2019 ...więcej

 
PCC. synergies at work