Relacje inwestorskie

Rekordowa frekwencja na Dniu Inwestora giełdowych spółek chemicznych. PCC Rokita i PCC EXOL odwiedziło prawie 300 gości

Trennlinie

Grupa PCC Rokita na półmetku z bardzo dobrymi wynikami

Trennlinie

Relacje inwestorskie

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

RESPECT Index

Spółka PCC Rokita SA należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, której działalność skupia się wokół trzech branż: chemia, energia i logistyka. W skład grupy wchodzi ponad 70 spółek zlokalizowanych w 12 krajach.

PCC Rokita SA, wraz z podległymi jej spółkami zależnymi, produkuje wyroby chemiczne powszechnie stosowane między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, papierniczym i wielu innych.

 
 

Nadchodzące wydarzenie

11.10.2018 - Wypłata odsetek z obligacji serii EC za IV okres odsetkowy

Najnowsza publikacja

23.08.2018 - Półroczny raport skonsolidowany 2018 ...więcej

 
PCC. synergies at work